PI/2022/19 Predbežná informácia k návrhu návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č...../2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom, v Socovciach a v Mošovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom, v Socovciach a v Mošovciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10003-2022_OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/19
Dátum začiatku PK: 04.02.2022
Dátum konca PK: 17.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)