PI/2022/189 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Orgány ochrany práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19693/2022/130
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/189
Dátum začiatku PK: 12.08.2022
Dátum konca PK: 25.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)