PI/2022/185 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: NBS1-000-075-422
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/185
Dátum začiatku PK: 10.08.2022
Dátum konca PK: 02.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)