PI/2022/184 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-367-849
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/184
Dátum začiatku PK: 08.08.2022
Dátum konca PK: 25.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)