PI/2022/183 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014373/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17995/2013-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014373/2022-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/183
Dátum začiatku PK: 08.08.2022
Dátum konca PK: 25.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)