PI/2022/182 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnené niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 43913/2022
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/182
Dátum začiatku PK: 05.08.2022
Dátum konca PK: 18.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022