PI/2022/180 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 33072/SŽDD/2022/79947
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/180
Dátum začiatku PK: 05.08.2022
Dátum konca PK: 18.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 16.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)