PI/2022/173 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o zozname telefónnych čísel účastníkov alebo užívateľov na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8863/OŠD/2022-19704
Podnet: § 116 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/173
Dátum začiatku PK: 27.07.2022
Dátum konca PK: 02.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 27.07.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)