PI/2022/169 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012924/2022-636
Podnet: § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/169
Dátum začiatku PK: 20.07.2022
Dátum konca PK: 26.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)