PI/2022/168 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č.../2022 o poskytovaní pomoci na vykonávanie intervencií zahrnutých do strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 pre sektor včelárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16685/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/168
Dátum začiatku PK: 20.07.2022
Dátum konca PK: 02.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)