PI/2022/162 Legislatívny zámer návrhu zákona o klimatickom fonde pre pôdu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: organizačný útvar 010
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/162
Dátum začiatku PK: 10.07.2022
Dátum konca PK: 22.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.07.2022
Ukončenie štádia: 10.07.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)