PI/2022/160 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013184/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/013184/2022-74
Podnet: novelizácia zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/160
Dátum začiatku PK: 08.07.2022
Dátum konca PK: 22.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)