PI/2022/158 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4464/2022-250/14956
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/158
Dátum začiatku PK: 06.07.2022
Dátum konca PK: 14.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)