PI/2022/155 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18985/2022-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/155
Dátum začiatku PK: 01.07.2022
Dátum konca PK: 08.07.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)