PI/2022/154 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z048192-2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/154
Dátum začiatku PK: 01.07.2022
Dátum konca PK: 12.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)