PI/2022/150 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske a politické práva
Občianske a politické práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/003165
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/150
Dátum začiatku PK: 28.06.2022
Dátum konca PK: 12.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)