PI/2022/149 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022 o predkladaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-355-751
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/149
Dátum začiatku PK: 28.06.2022
Dátum konca PK: 05.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 06.08.2022
Ukončenie štádia: 26.08.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)