PI/2022/148 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21903/2022/BA
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/148
Dátum začiatku PK: 27.06.2022
Dátum konca PK: 01.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)