PI/2022/147 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti týkajúce sa prenositeľnosti čísla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022-17252
Podnet: iniciatívny materiál - § 88 ods. 17 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/147
Dátum začiatku PK: 22.06.2022
Dátum konca PK: 28.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)