PI/2022/141 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje národný číslovací plán
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022-15153
Podnet: iniciatívny materiál - vykonávací predpis
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/141
Dátum začiatku PK: 07.06.2022
Dátum konca PK: 13.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)