PI/2022/14 Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11935/2022-M_OPV
Podnet: § 5 ods. 2 v nadväznosti na § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/14
Dátum začiatku PK: 03.02.2022
Dátum konca PK: 11.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia: 02.02.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)