PI/2022/133 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Priemyselné právo
Právo duševného vlastníctva
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00231/2022/63
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Medvec, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/133
Dátum začiatku PK: 03.06.2022
Dátum konca PK: 10.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 21.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 03.06.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 10.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.06.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))