PI/2022/132 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/03152/2022-703-009016/2022
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/132
Dátum začiatku PK: 02.06.2022
Dátum konca PK: 10.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 10.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))