PI/2022/123 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alternatívne prijatie nového právneho predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17059/2022/110
Podnet: Plán obnovy a odolnosti (komponent 14)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/123
Dátum začiatku PK: 23.05.2022
Dátum konca PK: 11.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)