PI/2022/118 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2022 o zozname programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsobe určenia medicínskej služby a popise zaradenia medicínskej služby do programov, zozname medicínskych služieb so zaradením do programov a o podmienkach poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S17817-2022-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/118
Dátum začiatku PK: 20.05.2022
Dátum konca PK: 15.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)