PI/2022/109 Návrh zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: sekcia 3000
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/109
Dátum začiatku PK: 12.05.2022
Dátum konca PK: 25.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 25.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)