PI/2022/108 Návrh zákona o múzeách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3798/2022-250/9926
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/108
Dátum začiatku PK: 12.05.2022
Dátum konca PK: 25.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 25.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)