PI/2022/104 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/002792
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/104
Dátum začiatku PK: 11.05.2022
Dátum konca PK: 24.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)