PI/2022/10 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/005491/2022-74
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/10
Dátum začiatku PK: 25.01.2022
Dátum konca PK: 07.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)