PI/2021/99 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy ochranných pásem letísk a leteckých pozemných zariadení, ich tvary a rozmery a podrobnosti o zákazoch a obmedzeniach v ochranných pásmach letísk a ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 05984/2021/SCLVD/52266
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/99
Dátum začiatku PK: 14.05.2021
Dátum konca PK: 10.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)