PI/2021/91 Návrh opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ....... 2021 č...../2021, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-119-1/2021
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/91
Dátum začiatku PK: 05.05.2021
Dátum konca PK: 11.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)