PI/2021/90 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19069/2021-M_OPVA
Podnet: Ustanovenie podrobnosti ústavnoprávnej úpravy (Ústavný zákon č. 422/2020 Z. z.)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/90
Dátum začiatku PK: 04.05.2021
Dátum konca PK: 12.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)