PI/2021/89 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, z 30. apríla 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20/OTR/2021 – 226
Podnet: protest prokurátora
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/89
Dátum začiatku PK: 29.04.2021
Dátum konca PK: 05.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 07.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 07.05.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)