PI/2021/86 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Občianske súdne konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18861/2021/162
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/86
Dátum začiatku PK: 28.04.2021
Dátum konca PK: 18.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)