PI/2021/85 Predbežná informácia k návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 010249/2021/OL-1
Podnet: Úloha C.1. z uznesenia vlády SR č. 547 z 9. septembra 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/85
Dátum začiatku PK: 26.04.2021
Dátum konca PK: 07.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 07.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)