PI/2021/83 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: VSA-939/2021
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/83
Dátum začiatku PK: 22.04.2021
Dátum konca PK: 28.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)