PI/2021/8 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, o ochrane voľne žijúcich zvierat a požiadavky na ustajnenie voľne žijúcich zvierat

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Chovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6692/2021-520
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/8
Dátum začiatku PK: 15.01.2021
Dátum konca PK: 28.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)