PI/2021/78 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10505/2021/BA
Podnet: Návrh § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 309/2009 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/78
Dátum začiatku PK: 20.04.2021
Dátum konca PK: 03.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)