PI/2021/77 Predbežná informácia k návrhu zákona z ........... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S14118-2021-OL
Podnet: Z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/77
Dátum začiatku PK: 20.04.2021
Dátum konca PK: 30.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)