PI/2021/70 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/005799/2021-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/70
Dátum začiatku PK: 08.04.2021
Dátum konca PK: 13.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)