PI/2021/7 Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2030.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: USVOS-KUS-2021/000053-001
Podnet: na základe uznesenia č. 360/2019 zo dňa 21. augusta 2019
úloha B.13. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/7
Dátum začiatku PK: 15.01.2021
Dátum konca PK: 01.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)