PI/2021/68 Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20381/2021/110
Podnet: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/68
Dátum začiatku PK: 12.04.2021
Dátum konca PK: 30.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 12.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)