PI/2021/67 Návrh vyhlášky č. ..../2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 009355/2021/OL-1
Podnet: § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/67
Dátum začiatku PK: 29.03.2021
Dátum konca PK: 21.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia: 29.03.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.03.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)