PI/2021/6 Predbežná informácia k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/004368/2021-77
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/6
Dátum začiatku PK: 13.01.2021
Dátum konca PK: 25.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)