PI/2021/59 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodné hospodárstvo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7162/2021-1.7
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/59
Dátum začiatku PK: 09.03.2021
Dátum konca PK: 22.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)