PI/2021/57 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12327/2021/SCDPK/22181
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/57
Dátum začiatku PK: 04.03.2021
Dátum konca PK: 17.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)