PI/2021/56 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15705/2021/SCDPK/21710
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/56
Dátum začiatku PK: 02.03.2021
Dátum konca PK: 15.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 17.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 15.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)