PI/2021/5 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Chovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 6616/2021-520
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/5
Dátum začiatku PK: 12.01.2021
Dátum konca PK: 25.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021