PI/2021/48 Návrh zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Záväzkové a zmluvné právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: sekcia 3000
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/48
Dátum začiatku PK: 25.02.2021
Dátum konca PK: 10.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)