PI/2021/47 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S03590-2021-OL
Podnet: preberanie smernice
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/47
Dátum začiatku PK: 22.02.2021
Dátum konca PK: 26.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)